Medische Basiskennis

Heel de Mens  deel 1

Therapeuten moeten per jaar 2 dagdelen (= 1 dag) MBK bijscholen.

In 2017 zijn wij gestart met de eerste nascholingsdag in een reeks van uiteindelijk 4 dagen nascholing MBK. 

Tijdens de eerste dag maak je kennis met complementaire medische kennis en inzichten, die een wonderbaarlijke onderbouwing geven aan de term “psychosomatiek”. We duiken daarvoor in de beginfase van de embryologie, de evolutie in de ontwikkeling van de kiembladen en de fascinerende biologische aansturing van genezing en herstel vanuit de hersenen.

Als je eenmaal deze natuurlijke dynamiek tussen de ziel, het brein en de organen begint te doorgronden, opent zich een bekrachtigende en hoopvolle basis voor een hernieuwd vertrouwen in je lichaam.

De docent van deze dag is Andreas Cuppen.

De weg die Andreas de afgelopen 40 jaar aflegde van arts naar natuurarts en Cranio sacraal therapeut wordt vooral gekenmerkt door een groeiende natuurlijke eenvoud, verwondering en vreugde.

Data: 
Deel 1: 8 juni 2018
Deel 2: 29 maart 2018, 25 oktober 2018

Lestijden: 10.00-17.00 uur
Kosten €135.00 incl. koffie/thee en lesmateriaal. PCSA is vrijgesteld van BTW.

Aanmelden

<< vorige pagina

Medische Basiskennis